ВИНИКЛИ ПИТАННЯ? ВАМ СЮДИ
Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Вс Зачинено
(044) 483-22-02
Телефон
м.Київ, вул.Зоологічна, 3
Адреса

ВІДДІЛ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ

Відділ запальних захворювань ЛОР-органів ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» був організований як відділ загальної ЛОР-патології з часу заснування Київського науково-дослідного інституту отоларингології.

Відділ запальних захворювань ЛОР-органів був осередком професійного та наукового становлення як для співробітників інституту, так і для ЛОР-спеціалістів інших медичних закладів України та інших країн.

З 1985 г. відділ очолює академік НАМН України, професор Д.І. Заболотний, директор ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України».

Основні напрямки наукової діяльності відділу на чолі з  Д.І. Заболотним пов’язані з проблемами оториноларингології, імунології, алергології, онкології. Д.І. Заболотний є ініціатором і координатором впровадження в Україні методів ендоскопічної хірургії на ЛОР-органах, удосконалення та впровадження складних краніофаціальних хірургічних втручань у хворих з ЛОР-онкопатологією та патологією основи черепа.

Image
Істория відділу

Відділ запальних захворювань ЛОР-органів був і залишається базовим підрозділом Інституту. Головним завданням роботи відділу завжди було підвищення ефективності діагностики та лікування запальних  захворювань верхніх дихальних шляхів та доброякісних новоутворень ЛОР-органів. У відділі вперше в Україні було впроваджено методику мікроларингоскопії та ендоларингеальної мікрохірургії.

В період 1980-1985 рр. у відділі були проведені ґрунтовні дослідження і доведена висока доцільність терапії із застосуванням вілозену, левамізолу та інших імуномоделюючих засобів. Вперше в СРСР було запропоновано методику ефективного лікування хворих з рецидивуючими продуктивними гаймороетмоїдитами шляхом перетину відієвого нерва. Співробітниками відділення було вперше застосовано лазерний ніж «Каштан» в хірургічній практиці на ЛОР-органах. Дослідження з вивчення використання пробіотичних препаратів для лікування запальних захворювань верхніх дихальних шляхів довели їх високу ефективність та появу позитивних змін в системі імунітету у таких пацієнтів.

Значні успіхи були досягнуті у вивченні проблеми діагностики та лікування алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів. Цьому сприяло створення в 2001 році, за ініціативою Д.І. Заболотного, Центра алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха. Одним з головних завдань Центру за ці роки була клінічна апробація вітчизняних алергенів, розробка технології їх застосування, підготовка алергологів та оториноларингологів України з питань застосування алергенів, поширення передового досвіду, проведення вітчизняних і міжнародних наукових форумів з висвітленням питань впровадження вітчизняних алергенів. Д.І. Заболотний очолив групу науковців, яка вперше експериментально довела ефективність парентеральної і пероральної алерген-специфічної імунотерапії. За цю роботу у 2012 р. колектив авторів на чолі з академіком НАМН України Д.І. Заболотним був удостоєний Державної Премії України в галузі науки і техніки.

Клінічною базою відділу запальних захворювань ЛОР-органів є відділення запальних захворювань ЛОР-органів з групою ендоскопії ЛОР-органів (зав. – канд. мед. наук В.І. Нестерчук), розраховане на стаціонарне розміщення та лікування 60 пацієнтів, та відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії ЛОР-органів (зав. – канд. мед. наук Д.І. Безбах), розраховане на стаціонарне розміщення та лікування 30 пацієнтів.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основний напрямок наукової роботи відділу – розробка методів діагностики, лікування та профілактики запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та доброякісних новоутворень ЛОР-органів.

В тісному співробітництві з лабораторією імунології та патофізіології, лабораторією біохімії та іншими підрозділами інституту досліджується вплив різноманітних факторів на розвиток та перебіг захворювань лімфоглоткового кільця, вивчається ефективність використання імуномодуляторів для лікування та профілактики запальних захворювань ЛОР-органів, зокрема хронічного тонзиліту і фарингіту, хронічного риносинуситу, на основі чого розроблено нові ефективні методи їх лікування.


Результати дослідження певних біохімічних показників сироватки крові та зразків з осередків запалення дозволили обґрунтувати і з успіхом застосовувати інгібітори протеолізу та антикінинові ферменти в лікуванні хворих на хронічний синусит.

Вдосконалено методи лікування патології верхніх дихальних шляхів на основі використання нових видів біоімплантатів та інертних синтетичних матеріалів.

Проводяться дослідження по вивченню значення грибкової флори в патогенезі та клінічному перебігу хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха.

Протягом останнього часу науковими співробітниками відділу виконувались наступні науково-дослідні роботи:

«Підвищення механізмів антиінфекційної резистентності слизової оболонки у хворих з рецидивами верхніх дихальних шляхів» (2014-2016 рр.).

«Клініко-імунологічне дослідження стану противірусних чинників локального та системного імунітету в умовах норми, інфекційно-запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, при різних станах структур лімфоглоткового кільця та застосуванні нових імунокоректорів» (2017-2019 рр.).

«Експериментальне обгрунтування та клініко-імунологічна оцінка нових підходів до застосування мукозальної вакцинації та вакцинації вірусними антигенами при інфекційно-запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів» (2020- 2022 рр.).

У відділі запальних захворювань ЛОР-органів розроблено та впроваджено нові методи ендоскопічної хірургії на ЛОР-органах, складні краніофаціальні оперативні втручання у хворих з пухлинами основи черепа. Актуальним напрямком роботи відділу є участь у розробці нових технологій та медичних стандартів (протоколів) лікування пацієнтів із захворюваннями верхніх дихальних шляхів та вуха. На базі відділу виконуються клінічні дослідження нових лікарських засобів у відповідності з принципами GCP, апробація нової медичної техніки.

Відділення забезпечене сучасною матеріально-технічною базою, яка не поступається кращим аналогам європейських клінік. Це дозволяє провадити консервативне та хірургічне лікування пацієнтів з різною ЛОР-патологією на світовому рівні.

Співробітники відділень володіють у повному обсязі усіма передовими методиками хірургічних втручань на верхніх дихальних шляхах та вусі, усі проходили стажування в передових клініках Європи та США. У відділенні виконуються хірургічні втручання вищої категорії складності пацієнтам з різними ускладненнями захворювань ЛОР-органів (флегмони шиї, внутрішньоорбітальні та внутрішньочерепні ускладнення) та найскладніші сучасні реконструктивно-відновлювальні операції на вусі, носі та гортані.
Image

Відділення здійснює планову та ургентну допомогу жителям України та пацієнтам інших країн.

У грудні 2011 року відділ отримав новітню медичну апаратуру провідних виробників світу:

• найсучасніші операційні мікроскопи «Opmi vario» та «Sensera» фірми «Цейс» для виконання ринонейрохірургічних втручань та операцій на вусі та гортані;
• хірургічні відеоендоскопічні системи фірм «Karl Storz» та «Stryker» у максимальній комплектації, з функцією псевдолюмінісценції для інтраопераційної діагностики злоякісних пухлин, для виконання операцій на приносових пазухах та основі черепа, інтракраніальних утвореннях та пухлинах гіпофізу;
• навігаційну систему «Fusion» фірми «Medtronic» (CША), що допомагає хірургові здійснювати анатомо-топографічний контроль за ходом операції, значно зменшує кількість інтраопераційних ускладнень;
• апарат реінфузії крові «Medtronic Autolog», що дозволяє зібрати, очистити та повернути у судинне русло втрачену кров;
• хірургічний лазер «Revolix» з апаратом повітряного охолодження тканин;
• ультразвуковий скальпель «Sonoca» фірми «Soring»;
• апарат «холодної плазми» для безкровного видалення мигдаликів та новоутворень фірми «Artrocare»;
• набори хірургічного інструментарію для виконання пластичних, реконструктивних та естетичних операцій на ЛОР-органах.
• сучасну діагностичну апаратуру – стробоскоп, відеоларингоскоп, бронхоезофагоскоп фірми «Olympus», ринопневмометричну систему для оцінки носового дихання.

Оперативні втручання проводяться на сучасній анестезіологічній апаратурі фірми «Drager» (Німеччина).

На чолі з академіком НАМНУ, проф. Д.І. Заболотним у відділі працюють: с.н.с. Рильська О.Г., с.н.с. Савченко Т.Д., с.н.с. Костюченко О.Л., с.н.с. Пелешенко Н.О. з клініцистами В.Д. Гайдуком, Т.В. Маляренко у співпраці з науківцями суміжних спеціальностей таких як нейрогірурги, судинні хірурги, щелепно-лицьові хірурги, окулісти.

Наукові співробітники відділу запальних захворювань ЛОР-органів приймають активну участь у з’їздах, конференціях Українського ЛОР товариства та товариствах інших країн Європи (останнім часом і в on-line режимі), у міжнародних з’їздах та конгресах. Широко висвітлюють свої наукові досягнення у вітчизняних та міжнародних наукових друкованих виданнях.

Співробітники відділу проводять щоденні консультації за графіком у консультативній поліклініці інституту, а також у всіх закладах НАМН України, надають також невідкладну допомогу 24/7.

bottom-logo.png
Україна, 03057 м.Київ, вул.Зоологічна, 3
© Copyright 2022 ДУ “Інститут отоларингології О.С.Коломійченка”